ĮGYVENDINTI IT PROJEKTAI

IT sprendimai

Case study #2

Case study #2


Klientas

Pasaulinė – rinkos tyrimus atliekanti bendrovė

Situacija

Įmonė atlieka rinkos tyrimus medicinos srityje globaliai. Įmonė apklausų atsakymams surinkti naudoja duomenų surinkimo platformą “VOXCO”. Kituose verslo procesuose darbui su informacija ir jos apdorojimui naudojami standartiniai Microsoft paketai – Excel, Word, Outlook, Exchange server. Vietomis naudojami ir popieriniai – ranka užrašyti – duomenys, kurie intervalais suvedami į Excel lenteles.

Įmonės procesai neefektyvūs. Informacijos sklaida ir duomenų apsikeitimas tarp darbuotojų trunka akivaizdžiai per ilgai, ko pasekoje yra uždelsiama atsakyti ir į klientų užklausimus. Kiekviename verslo procese reikalingas didelis žmonių kiekis neišvengiamai įvelia ženklių klaidų, kurios mažina darbuotojų lojalumą įmonei bei klientų pasitikėjimą kokybe.

Atlikti darbai

Sutvarkyti įmonės vidiniai verslo procesai – automatizuota interviuotojų laiko ir rezultatų apskaita, pateiktos savalaikės darbo našumo, respondentų atsakomumo ir efektyvumo rodiklių ataskaitos.

Sukurta respondentų duomenų bazė ir automatizuotas tiesioginis respondentų paskirtstymas studijoms pagal projektų vadovų nustatytus kriterijus. Sukurti studijų valdymo įrankiai ir studijų rezultatų ataskaitos.

Automatizuotas respondentų kompensacijos už teisingai ir pilnai atliktas studijas surinkimas. Automatizuoti išmokėjimai respondentams keliomis formomis. Respondentai gauna kompensacijas praktiškai iš karto. Taip buvo visiškai sumažintas klaidingų išmokėjimų skaičius ir užkirstos galimybės sukčiavimams.

Įdiegtas CRM modulis, kuriame registruojamos klientų užklausos, automatiškai apskaičiuojamos galimos kainos ir nuolaidas pagal studijos kriterijus. Klientui pateikiamos lengvai suprantamos kainų pasiūlymo formos atsakant į užklausas. Automatizuotas studijų sukūrimas iš pateiktų užklausų, jeigu klientas sutinka jas atlikti.

Pilnai automatizuotas sąskaitų faktūrų išrašymas, tiek galutinių tiek tarpinių. Mokėjimų sugretinimas. Realiu laiku studijų pelningumo rodiklių pateikimas ir komisinių apskaičiavimas. Visa finansinė informacija Navision glaudžiai integruota su įmonės verslo procesais.

Sukurti studijų planavimo įrankiai, išorinių tiekėjų resursų poreikių ir jų valdymo įrankiai. Tiekėjų darbo rezultatų ir laiko apskaita.

Įdiegti bendro darbo įrankiai – intranetas, vertimų biblioteka. Sukurti atskiri moduliai studijų programuotojams palengvinti studijų programavimą.

Sėkmė

Nuolatinis įmonės procesų optimizavimas pasitelkiant informacines technologijas užtikrino ženklų įmonės augimą net ir kriziniu laikotarpiu. Šiuo metu, tai pasaulinio mąsto įmonė turinti bent dešimt regioninių ofisų. Dėka maksimaliai automatizuotų verslo procesų ir visiško sąnaudų sumažinimo įmonė sugebėjo tapti savo nišos lyderiais be papildomų piniginių injekcijų.