ĮGYVENDINTI IT PROJEKTAI

IT sprendimai

Case study #4

Case study #4


Klientas

Apšvietimo projektavimą ir įrengimą atliekanti įmonė (ThinkLight)

Situacija

Įmonė naudojasi projektavimo programa projektams sudaryti ir turi SharePoint vidinės informacijos sklaidai palaikyti. Įmonės vidinis intranetas nebetenkina esamų poreikių. Veikia lėtai, neužtikrinamas visos informacijos saugojimas, daugeliu atveju nepatogu informaciją surasti.

Atlikti darbai

Atlikta paviršutinė įmonės verslo procesų analizė ir išsiaiškintos problemos bei pasiūlyti keli sprendimo būdai.

Suprojektuotas ir suprogramuotas atskiras modulis klientų užklausų ir paruoštų maketų saugojimui. Įdiegtas pasiūlymų suformavimo modulis. Integruota su SharePoint sistema bendrų sąrašų dalijimuisi.

Sėkmė

Įmonė įsidiegusi papildomus modulius prie jau esančių sistemų gavo patogu įrankį projektavimo darbų planavimui ir stebėsenai vykdyti. Informaciją registruoti ir surasti tapo patogiau ir greičiau. Nei viena darbo diena įmonėje nebeįsivaizduojama be naujo modulio.