IT sprendimai

IT sprendimai

Verslo valdymo sistemos, VVS (ERP programa)


Verslo Valdymo Sistemos (VVS) - tai lietuviškas angliško žodžių junginio Enterprise resourses planning (ERP programa) vertimas. Verslo Valdymo Sistemos, VVS (ERP programa) leidžia įmonėms automatizuoti ir optimizuoti verslo sprendimus bei pasiekti aukštesnių rezultatų gamyboje, personalo valdyme, klientų valdyme, finansų valdyme, energetikoje ir daugumoje kitų sričių.

 

Verslo Valdymo Sistemos, VVS (ERP programa) palengvina įmonių darbą bei leidžia žengti koja kojon su naujomis technologijomis, verslo plėtra, resursų paskirstymu.

 

Mes siūlome unikalias Verslo Valdymo Sistemas, VVS (ERP programa) pritaikytas kiekvienos įmonės poreikiams ir situacijai. Esame Verslo Valdymo Sistemų, VVS (ERP programa) konstruktoriai, kuriantys unikalius sprendimus. Nesame tie, kurie siūlytų jau sukurtas sistemas adaptuoti kliento situacijai, nes patirtis rodo, kad tas, kas tinka viskam, netinka niekam. Kitaip tariant, esame įsitikinę, kad Verslo Valdymo Sistemos, VVS (ERP programa) pirmiausia turi atitikti kliento procesus ir sistema turi būti priderinta prie kliento procesų specifikacijos, o ne procesai - prie sistemos. Todėl pirmas mūsų žingsnis – atliekame giluminį interviu su klientu, išsiaiškiname kliento situaciją ir tik tada modeliuojame sprendimus, tinkančius kiekvieno kliento atveju. Verslo Valdymo Sistemos, VVS (ERP programa) sukurtos atsižvelgiant į kliento situaciją, dirba klientui, o ne klientas dirba joms. Mūsų kuriamos ir unikaliai konstruojamos šios Verslo Valdymo Sistemos, VVS (ERP programa):

 • Universalios Verslo Valdymo Sistemos;

 • Duomenų bazių Verslo Valdymo Sistemos;

 • Personalo Verslo Valdymo Sistemos;

 • Sandėlio Verslo Valdymo Sistemos;

 • Kokybės Vadybos Verslo Valdymo Sistemos;

 • Projektų Verslo Valdymo Sistemos;

 • Klientų (CRM) Verslo Valdymo Sistemos;

 • Turinio Valdymo Valdymo Sistemos(CMS);

 • Dokumentų Verslo Valdymo Sistemos;

 • Informacinės Verso Valdymo Sistemos;

 • Gamybos Verslo Valdymo Sistemos;

 • Tapatybių Valdymo Valdymo Sistemos;

 • Rizikos Verslo Valdymo Sistemos;

 • Procesų Verslo Valdymo Sistemos;

 • Verslo Analitikos Valdymo Sistemos;

 • Tiekimo Grandinės Verslo Valdymo Sistemos;

 • Kitos, pagal konkrečius klientų poreikius sumodeliuotos Verslo Valdymo Sistemos VVS (ERP programa).

 

Verslo Valdymo Sistemos VVS (ERP programa) pagrindiniai privalumai yra tai, kad jos dėka galima optimizuoti žmogiškuosius resursus, mimizuoti klaidų tikimybę bei paspartinti ir užtikrinti verslo procesų kokybinius rodiklius. Įsivaizduokite situacijas, kai rankiniu būdu sandėlyje reikia atrasti kažkur pasimetusius produktus, kiek tam sugaištama laiko. Arba kai reikia surinkti keleto vadovų parašus sutartims vizuoti ir tai daroma vaikštant po kabinetus. O jeigu kažkuris iš vadovų atostogauja? Verslo Valdymo Sistemos VVS (ERP programa) sėkmingai gali tarnauti ir klientų valdymui, kainodarai, duomenų išsaugojimui. Jau nekalbant apie aukščiausio lygio vadovų ar akcininkų darbo palengvinimą, kai sistemos leidžia vienu metu matyti keleto įmonių veiklos rodiklius, juos analizuoti ir pateikia aiškiai ir lengvai suprantamus rezultatus. Visa tai ir daug daugiau galima pasiekti sukūrus būtent Jums, pagal Jūsų poreikius ir esamus verslo procesus išgrynintas Verslo Valdymo Sistemas, VVS (ERP programa).

 

 

Nedvejokite, susisiekite su mumis ir būsite ramūs, kad Jūsų verslas turi reikiamą pagalbą ir inovacijas, leidžiančias pasiekti Jums daugiau vien mūsų ir mūsų kuriamų Verslo Valdymo Sistemų VVS (ERP programa) pagalba.