IT sprendimai

IT sprendimai

Personalo valdymo sistemos (HRMS)


Personalo valdymo sistemos (HRMS), kaip ir kiti ERP verslo valdymo sistemų moduliai, palengvina įmonėms darbo procesus bei leidžia optimizuoti darbo jėgos panaudojimą. Personalo valdymo sistemų (HRMS) dėka nesunkiai apdorojama ir įgalinama bet kokia informacija, susijusi su darbuotojų bylomis, organizacine struktūra, darbo sutartimis, darbo sutarčių korekcijomis, darbuotojų atranka, darbuotojų atrankos procesais, personalo tyrimais, personalo ataskaitomis, ataskaitų patvirtinimu, kvalifikaciniais testais, darbo apskaita ir dauguma kitų funkcijų, leidžiančių optimizuoti personalo valdymą ir procesus. Personalo valdymo sistemos (HRMS) leidžia įmonėms nesunkiai valdyti darbuotojų bylas ir duomenis, susijusius su personalu.

 

Personalo valdymo sistemos (HRMS) palengvina šias įmonės personalo grandis:

  • Darbo sutartis. Personalo valdymo sistemos (HRMS) leidžia nesunkiai koreguoti, papildyti, pakeisti darbo sutartis. Personalo valdymo sistemos (HRMS) dėka galima pakeisti darbo grafikus, darbuotojo atlyginimą, papildyti įvairiomis bonusinėmis sistemomis. Sistemoje svarbu turėti aiškias nustatytas tvarkas ir pagal šias tvarkas sistema priima ir patvirtina arba atmeta prašymus pokyčiams. Tokios funkcijos dėka sukuriami darbo sutarčių peržiūros lygmenys ir sistemos duomenis mato ir korekcijas gali atlikti tik asmenys, turintys konkrečius leidimus konkretiems lygmenims.

  • Personalo atranka. Personalo valdymo sistemos (HRMS) leidžia įmonei atsiųstų CV automatinį klasifikavimą pagal specialius kodus. Taipogi sistema nesunkiai segmentuoja CV duomenis ir suskirsto CV pagal reikalavimų ir kriterijų atitikimus. Be to, galima gauti įvairius duomenis: kiek buvo atsiųsta CV, kokiais kriterijais, kiek darbuotojų įdarbinta ir kita.

  • Įmonės organizacinė struktūra. Personalo valdymo sistemos (HRMS) pateikia duomenis apie organizacijos valdymo struktūrą, hierarchiją, darbuotojų kvalifikaciją ir kitus svarbius įmonei personalo valdymo elementus.

  • Darbuotojų portfolio. Personalo valdymo sistemos (HRMS) dėka galima kaupti duomenis apie darbuotojų kvalifikaciją, išsilavinimą, įvairius kursus, pasiekimus. Taipogi įvairius kitus duomenis apie komandiruotes, išrašus, priskirtų projektų vykdymo eigą ir kitą svarbią informaciją.

  • Personalo prašymų sistema. Personalo valdymo sistemos (HRMS) leidžia kaupti įvairius darbuotojų prašymus. Tokios sistemos dėka darbuotojas lengvai gali užpildyti įvairius prašymus, susijusius su atostogomis, laisvadieniais ir pan. Sistema, atsižvelgdama į nustatytus parametrus, gali iškart patvirtinti arba atmesti tokius prašymus. Taipogi gali būti ir pusiau automatizuota sistema, kur prašymus peržiūri dedikuotas žmogus ir patvirtina arba atmeta.

  • Kompetencijos kėlimo testai. Personalo valdymo sistemos (HRMS) leidžia patikrinti darbuotojus atliekant kompetencijos kėlimo ar žinių patikrinimo testus. Duomenys iškart sistemiškai apdorojami ir rezultatai matomi pagal atliktus testus. Taip palengvinamas rankinis darbas, nes nereikia kiekvieno darbuotojo kvalifikacijos tikrinti rašytiniu būdu paskui iš naujo pertikrinant duomenis.

  • Personalo apklausos. Personalo valdymo sistemos (HRMS) dėka galima atlikti ir įvairias personalo apklausas, kurios greitai ir efektyviai leistų įvertinti situaciją ir priimti reikiamus sprendimus. Tokios apklausos automatizuotai gali būti atliekamos per keletą minučių ir duomenys iškart pateikti asmenims, norintiems įsivertinti darbuotojų nuomonę.

  • Darbų apskaitos funkcijos. Personalo valdymo sistemos (HRMS) įgalina darbuotojus jungtis prie sistemos ir atsižymėti prie konkrečių projektų, jų vykdymo eigos. Sistema užtikrina darbuotojo skiriamo darbo laiko projektui eigą, projekto statusą, o tai leidžia numatyti tolimesnius darbuotojo darbo laiko planavimą ar einamųjų darbų efektyvumo korekcijas.

  • Įvairios kitos funkcijos, susijusios su personalo valdymu. Personalo valdymo sistemos (HRMS) leidžia kur kas daugiau atlikti automatizuotų procesų. Kiekvienos įmonės atveju tokios funkcijos išgryninamos papildomai.

 

Žinome, kad dauguma įmonių susiduria su vienokiais ar kitokiais personalo valdymo ir dokumentacijos ar darbų priskyrimo iššūkiais, tad neabejojame, kad mūsų kuriamos personalo valdymo sistemos (HRMS) palengvintų Jūsų įmonei personalo valdymo procesus. Kiekvienu atveju kuriame personalo valdymo sistemas (HRMS), labiausiai atitinkančias kliento situaciją ir poreikius, tad mūsų kuriamos personalo valdymo sistemos (HRMS) bus pritaikytos būtent Jums.

 

Nedvejokite, susisiekite su mumis ir mes pasiūlysime personalo valdymo sistemos (HRMS) sprendimus, kurie palengvins Jūsų įmonės personalo valdymo procesus, apie kuriuos, galbūt, net nesusimąstėte, o tai leis Jums sutapyti tiek laiko, tiek pinigų.