IT sprendimai

IT sprendimai

Projektų valdymo sistema (PMIS)


Projektų valdymo sistema (PMIS) skirta įmonėms, atliekančioms įvairius projektinius darbus. Dažniausiai tai statybinės, konsultacijos paslaugas teikiančios gamybinės įmonės ar kitos įmonės, užsiimančios projektų valdymu. Projektų valdymo sistema (PMIS) leidžia sudaryti projekto darbų planus bei detalius biudžetus, kurie reikalingi planams užtikrinti. Projektų valdymo sistemos (PMIS) dėka galima koordinuoti projektų darbų eigą, išteklių naudojimą, savalaikį projekto vykdymo užtikrinimą. Projektų valdymo sistema (PMIS) leidžia apskaičiuoti darbo laiką,  atliekamų ar atliktų darbų skaičiavimus, analizuoti projektinių sutarčių rezultatus ir daugumą kitų veiksnių, palengvinančių projektinį darbą. Projektų valdymo sistema (PMIS) leidžia sumažinti projektų rengimo, organizavimo laiko trukmę, įgyvendinimo terminus ir, žinoma, sumažinti sąnaudas, susijusias su projektų valdymu.

 

Projektų valdymo sistema įgalina (PMIS):

 • Sukurti naujus projektus, jiems priskirti projektų vadovą, asmenis, dirbsiančius su projektu, nustatyti projekto trukmę, eigą, biudžetą, apžvalgas, papildymą;
 • Valdyti projektus, matyti projektų eigą, išvengti kritinių situacijų, numatyti tolimesnį resursų paskirstymą;
 • Sukurti projekto darbų grafiką (Ganto diagramą);
 • Valdyti kontaktus, koordinuoti sistemas.
 • Valdyti užduotis, priskirti, deleguoti, stebėti užduočių vykdymą.
 • Valdyti dokumentus, matyti, koreguoti, papildyti sistemą reikalingais dokumentais, sutartimis.
 • Koreguoti projekto eigą ir detales, pakeisti projekto vadovą ar kitus asmenis, dirbančius su projektu keičiantis situacijai.
 • Siųsti priminimus asmenims, dirbantiems su priskirtu projektu, apie projekto eigą, detales.
 • Koordinuoti darbuotojus, jų projektų paskirstymo eigą, vykdymo etapus, darbo laiką.
 • Analizuoti projektų vykdymo trukmę pagal darbuotojus, pagal priskirtas atsakomybes, taip galimai identifikuojant silpnąsias projekto eigos vietas ir jas, esant poreikiui, koreguoti.
 • Susieti projektų valdymo sistemą (PMIS) su bet kuria kita verslo valdymo sistema, papildančia įmonės automatizuotą sisteminį valdymą.

 

Dirbdami su projektų valdymo sistema (PMIS) galėsite nesunkiai planuoti projektų etapus ir užduotis priskirti atsakingiems asmenims, suformuoti projektų valdymo grupes, laikytis projekte numatytų terminų, numatyti ir kontroliuoti patiriamas sąnaudas. Projektų valdymo sistema (PMIS) leidžia vienu metu valdyti keliolika ar net keliasdešimt skirtingų projektų skirtingai paskirstant resursus, juos dubliuojant, dengiant laisvą laiką vienų su kitais.

 

Projektų valdymo sistema (PMIS) leidžia optimizuoti įmonės procesus iki 80% priklausomai nuo įmonės esamos konkrečios situacijos. Projektų valdymo sistemos (PMIS) dėka galima iki 80 % efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius resursus teisingai priskiriant ir koordinuojant darbuotojų projektų eigą, skiriamą laiką. Projektų valdymo sistemos (PMIS) dėka galima padidinti įmonės projektų valdymo pelningumą daugiau nei dvigubai.

 

 

Turime didelę patirtį projektų valdymo sistemų (PMIS) kūrime, jų tobulinime, projektų valdyme, žmogiškųjų resursų paskirstyme. Susisiekite su mumis ir mes pasiūlysime Jums ir Jūsų įmonei labiausiai tinkančius unikalius projektų valdymo sistemos (PMIS) sprendimus, leisiančius ne tik efektyviau valdyti projektus, bet ir padidinti įmonės projektų valdymo našumą ir pelną. Mes kalbame Jums suprantama IT technologijų kalba.