IT sprendimai

IT sprendimai

Verslo rizikos valdymas (BRM)


Verslo Rizikos Valdymo Sistemos (BRM) yra nukreiptos į išorinių verslo rizikos faktorių identifikavimą ir skaičiavimus. Verslo Rizikos Valdymo Sistema (BRM) leidžia stebėti, klasifikuoti, identifikuoti verslo rizikas bei sprendžia verslo rizikų mažinimo situacijas. Verslo Rizikos Valdymo Sistemų (BRM) pagalba galima optimizuoti ir palengvinti įvairioms įmonėms verslo rizikos valdymą minimizuojant ir užtikrinant verslo rizikos atsiradimo priežastis. 

 

Neretai įmonių vadovai, akcininkai bando identifikuoti įvairias verslo rizikos grėsmes įmonei, tačiau numatyti daug žingsnių į priekį yra gan sudėtinga. Reikia išmanyti ne tik finansus, rinkodarą, gamybos procesus ir pan., bet ir suvokti rinką, konkurencinę aplinką. Dažnai neužtenka ne tik suvokti, bet reikia ir numatyti, kas bus kelerių metų bėgyje ir kur reikia žengti, kad pasiektumėte geriausių rezultatų. Verslo Rizikos Valdymas (BRM)  – sudėtinga sritis, kurioje reikia numatyti labai daug skirtingų situacijų, modeliuoti rinkos padėtį, prognozuoti, analizuoti įvairiais pjūviais ir segmentais. Neretai, net turint įvairius duomenis, neužtenka laiko ar įžvalgų, kad teisingai priimti sprendimus, leisiančius išvengti klaidų.

 

Situacijos, kurias padeda spręsti Verslo Rizikos Sistemos (BRM):

  • Įmonių veiklos rizikos nėra laiku identifikuojamos, o netgi jas ir identifikavus, neskiriama dėmesio ir pakankamai laiko, kad jas suvaldyti;
  • Rizikas suvaldyti reikalingi aiškūs procesai. Dažnai procesus skirtingi vadovai supranta skirtingai, o tai apsunkina verslo rizikos valdymą laiku;
  • Nedažnai nėra aiškių įpareigojimų konkretiems asmenims, kas atsakingas už rizikos valdymą ir kaip apskritai ją valdyti;
  • Analizės ir kontrolės padargai viduje neretai būna neefektyvūs ir pasekmės skaudžios;
  • Rizikos valdymo procesai neaiškūs;
  • Kiti atvejai, kai reikalingos Verslo Rizikos Valdymo Sistemos (BRM).

 

Visais įvardintais atvejais ypatingai svarbus yra kokybiškas Verslo Rizikos Valdymas (BRM). Verslo Rizikos Valdymas (BRM) padeda surinkti įvairius duomenis, juos apdoroti, atlikti skaičiavimus, užkirsti kelią nenumatytiems atvejams, optimizuoti verslo rizikos procesus, priskirti atsakingus asmenis, stebėti jų įsitraukimą į Verslo Rizikos Valdymą (BRM)  ir analizę. Viso to dėka galima atlikti prognozes ir strateginius bei taktinius planavimus ir žingsnius, leisiančius pasiekti aukštesnių verslo rezultatų.  

 

Nepamirškime, kad Verslo Rizikos Valdymas (BRM) leidžia ne tik prevenciniu būdu užtikrinti rizikos grėsmes, bet ir identifikuoti galimybes. Tokiu atveju Verslo rizikos Valdymas (BRM) tampa kompleksiniu sprendimu, leidžiančiu įmonei pasiekti aukštų rezultatų bei išvengti neprognozuojamų nuosmukių ateityje.

 

 

Susisiekite su mumis ir mes, atlikę įvairiapusę Jūsų įmonės situacijos analizę bei žinodami Jūsų lūkesčius, galėsime pasiūlyti Jums sprendimus, leisiančius palengvinti Verslo Rizikos Valdymą (BRM) bei išvengti nesklandumų ateityje.